Morsealphabet

Morsezeichen
A· −
B− · · ·
C− · − ·
D− · ·
E·
F· · − ·
G− − ·
H· · · ·
I· ·
J· − − −
K− · −
L· − · ·
M− −
N− ·
O− − −
P· − − ·
Q− − · −
R· − ·
S· · ·
T
U· · −
V· · · −
W· − −
X− · · −
Y− · − −
Z− − · ·